Divisi Ke-IKAHIMKI-an (IKAHIMKI)

  • Ananda Syawal Dynoval (Kadiv)
  • Dinda Mulia Pralampita
  • Khairina Nirmala
  • Moh Ali Aminuddin Rosyadi
  • Yuliana Ika Saputri